+98 86 322 41 800

بیانیه مأموريت

با توجه به گسترش و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور شرکت مهندسی کیان فرآیند با هدف ارائه خدمات طراحی و مهندسی به صنایع مذکور در زمینه های مهندسی پایه و تفضیلی، مدیریت پروژه، طرح های توسعه، ارزیابی اقتصادی، نظارت بر ساخت و راه اندازی و آموزش ، فعالیت خود را آغاز نموده است. شرکت مهندسی کیان فرآیند با تکیه بر منابع انسانی خود که بزرگترین سرمایه شرکت میباشند و با تکیه بر اصول اخلاقی و احترام به مشتری به عنوان حیاتی ترین عنصر در عرصه کسب و کار به گسترش سهم بازار در کشور و دستیابی به بازارهای منطقه ای در خارج از مرزهای ایران می اندیشد.

شرکت مهندسی کیان فرآیند با باور داشتن توان خود درزمینه های مختلف از جمله مهندسی فرآیند، مکانیک، برق و ابزاردقیق و عمران، رضایتمندی مشتری را از درون سیستم آغاز نموده و سعی دارد با ارائه بهترین کیفیت خدمات در فضای رقابتی بازار حرکت کند.

ما می کوشیم ضمن رعایت استانداردهای لازم، در جهت احیا و گسترش صنعت سبز در کشور گام برداریم بدیهی است آموزش نیروهای مستعد و خلاق از اهداف و برنامه های دائمی شرکت بوده که منجربه کارآفرینی و اشتغال در جامعه می گردد.