+98 86 322 41 800

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: اراک، بلوار شهيد قدوسی، ساختمان پارک علم و فناوری استان مرکزی، طبقه سوم، واحد 8

تلفن تماس: 00 418 322 - 086

فکس: 36 280 322 - 086

پست الکترونیک: kianfarayand@yahoo.com