+98 86 322 41 800

معرفی شرکت

شرکت مهندسی کیان فرایند اراک در سال 1387 به شماره ثبت 8277 در اراک تأسیس و در همان سال فعالیت خود را در زمینه طراحی و مهندسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نمود.

این شرکت با توجه به نیاز کشور و توسعه روزافزون صنایع پایین دستی پتروشیمی با جذب و سازماندهی نیروهای متخصص در بخشهای فرایند، مکانیک، سیویل، جوش، برق و ابزار دقیق اقدام به ارائه خدمات در زمینه طراحی پایه و تفضیلی، مطالعات امکان سنجی، بهینه سازی صنایع، مطالعات مخاطرات فرایند، بازرسی و نظارت وسرویس دهی در انجام تعویض کاتالیستهای راکتورهای بستر ثابت با بهره گیری از متخصصینی که سالها تجربه در تعویضاین نوع کاتالیستها در واحدهای مختلف پتروشیمیایی را دارا میباشند در کنار سوابق و تجربیات مفید در امر شستشوی شیمیایی تجهیزات و مسیرها در واحدهای نفتی (پالایشگاهی، پتروشیمی، سکوهای نفتی و ...) با استفاده از تیم متخص و دارای سالها تجربه کار در واحدهای مذکور و دستگاههای لازم جهت انجام می باشنداقدام نموده است.

شرکت دارای جواز تأسیس و پروانه فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن استان مرکزی می باشد و عضو انجمن خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت استان مرکزی و انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران می باشد.