+98 86 322 41 800

معرفی شرکت

شرکت مهندسی کیان فرایند اراک در سال 1387 به شماره ثبت 8277 در اراک تأسیس و در همان سال فعالیت خود را در زمینه طراحی و مهندسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نمود. این شرکت با توجه به نیاز کشور و توسعه روزافزون صنایع پایین دستی پتروشیمی با جذب و سازماندهی نیروهای متخصص در بخشهای فرایند، مکانیک، سیویل، جوش، برق و ...

بیشتـر ...

تصاوير پروژه های شرکت